Surprise Me!

Jazba - Faisal Farooq

2012-09-21 1 429 Vimeo

"Jazba - Jeet ka" has been composed,edited and vocals done by Faisal Farooq. Special thanks to Emmu (Fuzion band), Emmu's studio, Adnan Afaq (Head of Guitars Faculty at NAPA), Dani & Immad. LYRICS: Jazba hum Jeet ka le ke Toofan Seenoun mein utha ke le ke ek Josh bhi Dil mein Utrre hein Maidan mein, .... .... dekhein kese Bharkae tujh ko ju Seh na pae us ko phir khud hi Bujhae Seenoun mein wo Aag hai Eb tham ke dil tu rakhna Zara Jum ke Qadam tu rakhna hum se na tum Takrran Na re, Na re, Na re, Na re, Na re. Eb tham ke dil tu rakhna Zara Jum ke Qadam tu rakhna hum se na tum Takrran Na re, Na re, Na re, Na re. Chal jae Zore hamara Much jae shore hamara hai Jeet ke hum ko jana Khelien ge ye Thaan ke .... .... Kya Paya aur kya khoya kya kho ke phir se paya Paa lein ge Aasman phir Paa lein ge ya Aas hai Eb tham ke dil tu rakhna Zara Jum ke Qadam tu rakhna hum se na tum Takrran Na re, Na re, Na re, Na re, Na re. Eb tham ke dil tu rakhna Zara Jum ke Qadam tu rakhna hum se na tum Takrran Na re, Na re, Na re, Na re.